Znanstveno-stručna djelatnost

U ovim uputama bit će pojašnjeni načini evidentiranja raznih aktivnosti vezanih uz znanstveno-stručnu djelatnost.

Na ovoj stranici:

Unos nove aktivnosti

Sve znanstveno-stručne aktivnosti unose se na jednak način. Potrebno je u izborniku odabrati željenu aktivnost te:

  1. kliknuti na gumb Dodaj

  2. popuniti tražene podatke te kliknuti na gumb Ažuriraj

Odabirom više nastavnika s visokog učilišta koji su sudjelovali u određenim aktivnostima, svim odabranim nastavnicima automatski će se unijeti kreirana aktivnost.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Ovdje nastavnici mogu unositi svoja sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima i to:

  • sudjelovanje na skupu s izlaganjem rada

  • sudjelovanje na skupu bez izlaganja rada

  • sudjelovanje na skupu kao pozvani predavač

  • ostala sudjelovanja

Sudjelovanje na radionicama

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Sudjelovanje na radionicama

Ovdje nastavnici mogu unositi svoja sudjelovanja na radionicama, odnosno stručna usavršavanja.

Održane (organizirane) radionice

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Održane (organizirane) radionice

Ovdje nastavnici mogu unositi radionice ili tribine koje su organizirali ili u kojima su sudjelovali u organizaciji.

Organizacijski i programski odbori

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Organizacijski i programski odbori

Ovdje nastavnici mogu unositi sudjelovanje u organizacijskim, programskim ili uredničkim odborima znanstvenih i stručnih skupova i sl.

Uredništvo u časopisima

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Organizacijski i programski odbori

Ovdje nastavnici mogu unositi članstva u uredništvima znanstvenih i stručnih časopisa.

U polju ‘Domaća kategorizacija’ potrebno je unijeti kategorizaciju prema trenutnom Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (npr. a1, a2, a3).

U polju ‘Poveznica na JCR ili SCImago’ moguće je unijeti link gdje je vidljv rang časopisa prema JCR ili SCImago-u.

Sudjelovanje na projektima

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Sudjelovanje na projektima

Ovdje nastavnici mogu unositi svoja sudjelovanja na projektima. Preporuka je da voditelj projekta ispunjava ovu aktivnost.

Članstvo u tijelima i odborima privatnog, javnog i neprofitnog sektora

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Članstvo u tijelima i odborima

Ovdje nastavnici mogu unositi članstva u raznim tijelima i odborima privatnog, javnog i neprofitnog sektora (npr. članstvo u nadzornim i upravnim odborima i sl.)

Članstvo u udrugama i drugim organizacijama i asocijacijama

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Članstvo u udrugama

Ovdje nastavnici mogu unositi članstva u udrugama i drugim sličnim organizacijama.

Nagrade i priznanja

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Nagrade i priznanja

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o nagradama i priznanjima koja su im dodijeljena.

Gosti predavači

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Popis gostiju predavača

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o gostima predavačima na raznim kolegijima.

Medijski istupi

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Medijski istupi

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o istupima u medijima u obliku raznih intervjua, gostovanja na televiziji ili radiju, članku u novinama/časopisima i sl.

Mobilnost

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Mobilnost

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o provedenoj mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS i sl.) u svrhu održavanja nastava ili stručnog usavršavanja.