Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datum

Opis

21.6.2023.

Status
colourGreen
titlepoboljšanje

Napravljene su izmjene izvještaja izvedbenog plana kako bi bio usklađen s novim Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju.

14.2.2023.

Status
colourGreen
titlepoboljšanje

U sustav je ugrađena mogućnost da vanjski suradnici imaju drugačije pondere prilikom izračuna radnih sati za originalnu i repetitivnu nastavu.

19.11.2023.

Status
colourGreen
titlepoboljšanje

Kod povlačenja studentovih kolegija iz ISVU sustava, studentu se neće povući kolegiji koji imaju status “Priznat ispit iz predmeta”. Time se onemogućio prikaz studenata na nekom kolegiju koji taj kolegij ne slušaju budući da im je ocjena iz istog već priznata.

19.11.2023.

Status
colourGreen
titlepoboljšanje

Prilikom unosa evidencije održane nastave, više nije potrebno kliknuti na gumb za predaju evidencije, već je ona, samim unosom, odmah vidljiva računovodstvu.

31.8.2022.

Status
colourGreen
titlepoboljšanje

Evidencija održane nastave sada se popunjava putem jednog prozora, gdje se na vrhu odabire vrsta nastave - redovna ili izvanredna. Dosad su postojale odvojene stavke u izborniku - Evidencija održane nastave (R) i Evidencija održane nastave (I).

22.8.2022.

Status
colourGreen
titlepoboljšanje

Prilikom izrade rasporeda, u padajućem izborniku za odabir kolegija odsad se prikazuju samo kolegiji koji se izvode na prethodno odabranoj studijskoj godini i razini studija. Primjerice, ako se radi raspored sati za 1. godinu preddiplomskog studija, u padajućem izborniku će se prikazati samo kolegiji koji se izvode na toj godini.

18.8.2022.

Status
colourYellow
titlenovo

Academio je dobio i svoju dokumentaciju u sklopu koje su i upute za korištenje aplikacije.

10.8.2022.

Status
colourYellow
titlenovo

Aplikacija je u potpunosti prepisana na novu .NET 6 platformu što omogućuje buduće nadogradnje koje se ne bi mogle implementirati na starijoj platformi. Jedna od nadogradnji koje je omogućila nova platforma vezana je uz AAI@EduHr prijavu koja je sada prebačena sa starog SAML protokola na novi OpenID Connect protokol koji je temeljen na OAuth 2.0.

Status
colourGreen
titlepoboljšanje

Također, glavni izbornik sada omogućava korištenje podizbornika što ga čini preglednijim i jednostavnijim za korištenje.

Proširene su i unaprijeđene uloge korisnika tako da korisnik sada može pristupiti samo određenom dijelu modula ili kombinaciji više njih.

Poboljšan je i prikaz izvještaja te sada omogućava interaktivni pregled izvještaja gdje se može klikati po samom izvještaju i dodatno ga prilagoditi za ispis. Jedna od značajki je i “Continuous scroll” stranica pomoću koje korisnik više ne mora klikati da bi prešao na drugu stranicu.

30.5.2022.

Status
colourRed
titlenova funkcionalnost

Implementirane sljedeće evidencije znanstveno-stručne djelatnosti:

26.5.2022.

Status
colourRed
titlenova funkcionalnost

Implementiran novi modul Interni projekti

...