Znanstveno-stručna djelatnost

U ovim uputama bit će pojašnjeni načini evidentiranja raznih aktivnosti vezanih uz znanstveno-stručnu djelatnost.

Na ovoj stranici:

Unos nove aktivnosti

Sve znanstveno-stručne aktivnosti unose se na jednak način. Potrebno je u izborniku odabrati željenu aktivnost te:

  1. kliknuti na gumb Dodaj

  2. popuniti tražene podatke te kliknuti na gumb Ažuriraj

Odabirom više nastavnika s visokog učilišta koji su sudjelovali u određenim aktivnostima, svim odabranim nastavnicima automatski će se unijeti kreirana aktivnost.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Ovdje nastavnici mogu unositi svoja sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima i to:

  • sudjelovanje na skupu s izlaganjem (bez objave) rada - ako je nastavnik na skupu prezentirao rad, ali isti nije nigdje objavljen

  • sudjelovanje na skupu bez izlaganja rada - ako je nastavnik samo prisustvovao nekom skupu kao slušatelj te nije sudjelovao s objavom/izlaganjem rada

  • sudjelovanje na skupu kao pozvani predavač

  • ostala sudjelovanja

Sudjelovanje na radionicama

Znanstveno-stručna djelatnost > Evidencije > Sudjelovanje na radionicama

Ovdje nastavnici mogu unositi svoja sudjelovanja na radionicama, odnosno stručna usavršavanja.

Održane (organizirane) radionice

Ovdje nastavnici mogu unositi radionice ili tribine koje su organizirali ili u kojima su sudjelovali u organizaciji.

Organizacijski i programski odbori

Ovdje nastavnici mogu unositi sudjelovanje u organizacijskim, programskim ili uredničkim odborima znanstvenih i stručnih skupova i sl.

Uredništvo u časopisima

Ovdje nastavnici mogu unositi članstva u uredništvima znanstvenih i stručnih časopisa.

Sudjelovanje na projektima

Ovdje nastavnici mogu unositi svoja sudjelovanja na projektima. Preporuka je da voditelj projekta ispunjava ovu aktivnost.

Članstvo u tijelima i odborima privatnog, javnog i neprofitnog sektora

Ovdje nastavnici mogu unositi članstva u raznim tijelima i odborima privatnog, javnog i neprofitnog sektora (npr. članstvo u nadzornim i upravnim odborima i sl.)

Članstvo u udrugama i drugim organizacijama i asocijacijama

Ovdje nastavnici mogu unositi članstva u udrugama i drugim sličnim organizacijama.

Nagrade i priznanja

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o nagradama i priznanjima koja su im dodijeljena.

Gosti predavači

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o gostima predavačima na raznim kolegijima.

Medijski istupi

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o istupima u medijima u obliku raznih intervjua, gostovanja na televiziji ili radiju, članku u novinama/časopisima i sl.

Mobilnost

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o provedenoj mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS i sl.) u svrhu održavanja nastava ili stručnog usavršavanja.

Sudjelovanje u povjerenstvima

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije sudjelovanju u raznim povjerenstvima na visokom učilištu (npr. Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom i sl.)

Popularizacija znanosti

Ovdje nastavnici mogu unositi informacije o aktivnostima vezanim uz popularizaciju znanosti, kao npr:

  • javna popularno-znanstvena predavanja, tribine i radionice

  • znanstveni popularni članci

  • Festival znanosti, Europska noć istraživača…

  • edukacijski znanstveni projekti i sl.