Administracija rasporeda sati

U ovim uputama bit će pojašnjen način izrade rasporeda sati, kreiranja sistemskih obavijesti na razini aplikacije te pregled pitanja i prijedloga korisnika aplikacije.

Detaljne upute

Ovdje možete pogledati detaljnije upute za sljedeće procese: