Karta dvorana i kabineta

Nastava > Karta dvorana i kabineta

U ovom prozoru svaki nastavnik ili student može vidjeti kartu, odnosno tlocrt dvorana i kabineta na fakultetu.

U gornjem dijelu izbornika, putem kartica, moguće je pregledati tlocrt pojedinog kata ili dijela zgrade. Povlačenjem miša preko neke prostorije (dvorane ili kabineta), u panelu s desne strane se ispisuje dvorane/kabineta te ime i prezime nastavnika koji se nalazi u tom kabinetu.

Pretraga dvorane/nastavnika

Putem panela s desne strane moguće je pretraživati dvorane ili nastavnike. Odabirom dvorane, na ekranu će se prikazati kat na kojem se dvorana nalazi, a dvorana će biti označena crvenim obrubom.

Slika 1. Primjer pretrage dvorane (u ovom slučaju dvorane 4)