Korištenje Academio API-a

Kako početi s korištenjem?

  • Zatražiti API key od administratora

  • Postaviti API key u request header (key: x-api-key, value: {API key})

  • Generirati zahtjev

Početni URL: {domena}/api/{resurs}

Resursi: