Šifrarnik

Način izvođenja

Opis: Dohvat načina izvođenja

URL: sifrarnik/nacin-izvodjenja

Response:

Polje

Tip

Polje

Tip

Oznaka

int

Naziv

string

SkraceniNaziv

string (null)

Status studenta

Opis: Dohvat statusa studenta

URL: sifrarnik/status-studenta

Response:

Polje

Tip

Polje

Tip

Oznaka

int

Naziv

string

Razina studija

Opis: Dohvat razina studija

URL: sifrarnik/razina-studija

Response:

Polje

Tip

Polje

Tip

Oznaka

int

Naziv

string

Funkcija predavača

Opis: Dohvat funkcija predavača

Response:

Polje

Tip

Polje

Tip

Oznaka

int

Naziv

string