Raspored sati

Za pregled rasporeda sati korisnik mora imati ulogu Predavac ili Student.

Raspored sati prikazuje se na tjednoj osnovi, a prilikom otvaranja rasporeda sati prikazan je trenutni, kalendarski tjedan nastave. Korisnik može sam birati kakav prikaz želi - dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji ili popis kolegija za određeni dan (dnevni pregled).

Slika 1. Opcije prikaza rasporeda

Za navigaciju po tjednima, potrebno je koristiti strelice ili klikom na prikazano razdoblje odabrati željeni tjedan.

Slika 2. Navigacija po tjednima

Prikaz rasporeda sati

U rasporedu sati prikazuju se dvije vrste aktivnosti - kolegiji i događaji.

Kolegiji su prikazani u različitim bojama za svaku vrstu nastave (predavanja, vježbe, seminare).

Događaji predstavljaju određene rezervacije dvorana koje je napravio nastavnik ili koje se odnose na nastavnika i prikazani su žutom bojom.

Klikom na kolegij ili događaj u rasporedu sati, s desne strane se otvara poseban panel s dodatnim informacijama.

Moj raspored

Nastava > Moj raspored

Moj raspored je prikaz individualnog rasporeda sati nastavnika, odnosno raspored sati onih kolegija na kojima je nastavnik izvođač.

Studenti putem izbornika Moj raspored vide sljedeće:

Raspored sati po grupama

Raspored sati po grupama je prikaz rasporeda sati za pojedini studij, odnosno studijsku grupu. Korisnik pri vrhu ekrana u filteru izabire željene parametre (status, studijsku godinu, smjer i grupu) te se prikazuje raspored sati.

Raspored sati po dvoranama

Raspored sati po dvoranama je prikaz rasporeda sati za odabranu dvoranu. Korisnik u gornjem desnom uglu odabire željenu dvoranu te se prikazuje raspored sati.

Raspored sati po kolegijima

Raspored sati po kolegijima je prikaz rasporeda sati za odabrani kolegij. Korisnik u gornjem desnom uglu odabire željeni kolegij te se prikazuje raspored sati.