Studentski eZahtjevi

U ovim uputama bit će pojašnjen proces predaje i upravljanja studentskim eZahtjevima.

Detaljne upute

Ovdje možete pogledati detaljnije upute za sljedeće procese:

Aktivnosti

  1. Student prijavljuje novi eZahtjev

  2. Referada zaprima i pregledava zahtjev te ga, ovisno o vrsti zahtjeva, odmah odobrava/odbija, vraća na doradu ili prosljeđuje u urudžbeni odjel

  3. Nakon urudžbiranja zahtjev se šalje Upravi/Povjerenstvu za studente na odobrenje

Statusi studentskog zahtjeva

Status

Opis

Status

Opis

u izradi

zahtjev je u procesu unosa, još uvijek nije predan. U ovoj fazi zahtjev se može mijenjati i brisati.

u obradi

zahtjev je predan te se čeka odluka o njegovom odobrenju. U ovoj fazi zahtjev se ne može mijenjati niti brisati.

vraćeno

zahtjev je vraćen na doradu. Uz oznaku statusa nalazi se i ikonica s komentarom. U ovoj fazi zahtjev se može mijenjati, ali ne i brisati.

odobreno

zahtjev je odobren.

odbijeno

zahtjev je odbijen.

urudžbirano

zahtjev je urudžbiran.