Interni projekti

U ovim uputama bit će pojašnjen način prijave internog projekta te unosa realiziranih aktivnosti i troškova na projektu.

Detaljne upute

Ovdje možete pogledati detaljnije upute za sljedeće procese:

Aktivnosti

  1. Voditelj projekta prijavljuje interni projekt (unosi opće informacije o projektu te suradnike, radni i financijski plan)

  2. Uprava pregledava prijavljeni projekt te ga odobrava, vraća na doradu ili odbija

  3. Odobreni interni projekti se urudžbiraju te se donosi odluka o prihvaćanju internog projekta

  4. Nastavnici redovito unose realizirane aktivnosti (objava radova, sudjelovanje na konferencijama i sl.)

  5. Računovodstvo unosi troškove vezane uz interni projekt

Statusi internog projekta

Status

Opis

Status

Opis

u izradi

projekt je u procesu unosa, još uvijek nije predan. U ovoj fazi projekt se može mijenjati i brisati.

u obradi

projekt je predan te se čeka odluka o njegovom odobrenju. U ovoj fazi projekt se ne može mijenjati niti brisati.

vraćeno

projekt je vraćen na doradu. Uz oznaku statusa nalazi se i ikonica s komentarom. U ovoj fazi projekt se može mijenjati, ali ne i brisati.

odobreno

projekt je odobren od strane Uprave te čeka urudžbiranje.

odbijeno

projekt je odbijen od strane Uprave.

urudžbirano

projekt je urudžbiran. U ovoj fazi se na projektu mogu dodavati realizirane aktivnosti i troškovi.